Wordpress och enkla CMS

Näringsliv

Affärslivet i Sverige

Varje år görs stora investeringar i olika typer av media. Företagen vill synas och vara aktuella med sina kampanjer var människor befinner sig, vilket på senare år har kommit att bli på internet. IRM, institutet för reklam- och mediestatistik, sammanställer regelbundet var landets företag lägger sina pengar när det kommer till media och har kommit ut med sin rapport för hur medieinvesteringarna fördelats på olika medier under 2011. Internet har fått en kraftig ökning under fiolåret och har en ökning på 13 procent, vilket är storslaget i dessa sammanhang.