Wordpress och enkla CMS

Utbildning

Vid sidan av studierna

Under många år rådde det en hätsk debatt om det kårobligatorium som förekom i Sverige. I praktiken innebar detta obligatorium att varje student var tvungen att tillhöra en studentkår. Avgiften var till för att finansiera dess aktiviteter och drift. Kritiker menade att det inte gick hand i hand med den fria utbildning som man stoltserat med utan att det istället fanns en rad avgifter som avkrävdes den som vill få ta del av utbildningen på ortens högskola eller universitet. När man släppte den obligatoriska avgiften fanns det en hel del personer som oroade sig för att studentföreningarna nu skulle ebba ut i och med att inte alla skulle välja att betala den avgift som tidigare funnits. Andra ansåg att studentkårerna var tvungna att leverera någonting som studenterna ville ha.

Det finns privata lärosäten som valt att hålla kvar kravet på medlemskap i en studentkår även om de statliga skolorna valt att släppa detta krav. De privata skolorna har all rätt att kräva detta i samband med att de tar in nya studenter.

Resultatet

Nu i efterhand kan man se att en skara människor valt att inte ingå i någon studentkår. Dock är det inte fråga om att samtliga elever river sitt medlemskap och stänger sina betalningar. Tvärtom finns det ännu en bra organisation och en hel del aktiviteter som anordnas av studentkårer i landet. I och med den konkurrens som blivit aktuell ställs en hel del krav på de som vill ha en studentkår. Bland fördelarna man kan se, finns både akademiska såväl som sociala fördelar. Den som kommer ny till en stad kan snabbt finna sin plats genom en sådan organisation och det är inte ovanligt att man kan hjälpa varandra i studierna eller hyra in föreläsare som talar om ämnen som rör de åhörare som har en aktiv roll eller kommer som gäster till kåren.